NYTT‎ > ‎

lagt inn 21. jun. 2013, 01:50 av Sigrid seljebø

Pilot - Bachelorstudium i Bygdeutvikling

Oppdal Ressurs kan i samarbeid med Studiesenteret.no og Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling tilby Bachelorstudium i bygdeutvikling fra og med høsten 2013.

Studiet er enestående i Norge, og har tidligere kun blitt tilbudt ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling på Jæren, men fra høsten av kan studiet bli tilgjengelig også i Oppdal og resten av Norge via fjernstudier gjennom Studiesenteret.no.

Vi inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte om studiet

Onsdag 26. juni kl 18.00 ved Oppdal videregående skole

Inngang vest, rom V008 (underetasje).

- Informasjon om studiet v/ rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, Dag Jørund Lønning (videokonferanse)

- Praktisk informasjon om hvordan studier gjennom studiesenteret foregår v/ Bodil Grønbech, Oppdal Ressurs.

- Støtteordninger for studentene v/ Jenny Kristin Heggvold, landbruksforvaltningen i Oppdal kommune.

Arr: Oppdal Ressurs og Oppdal kommune.

Bachelorstudiet i bygdeutvikling ved HLB er unikt i Noreg og Skandinavia og er eit svært relevant utdanningstilbod for mange målgrupper.

Entreprenørar og nyskaparar innanfor t.d. landbruk, reiseliv og natur/kulturbaserte næringar.

Personar som arbeider med utviklingsoppgåver innanfor offentleg forvaltning (lokalt, kommunalt eller regionalt)

Næringsutviklarar regionalt og i kommunar

Organisasjonsutviklarar

Studiet er praktisk retta med studentoppgaver som tar utgangspunkt i lokalt næringsliv og/eller utvikling av egen bedrift. Entreprenører som ønsker å starte eller videreutvikle egen virksomhet har mulighet til å skaffe seg en høgskoleutdanning samtidig som de utarbeider forretningsplan, budsjett med mer for sin egen virksomhet.

Tema for bacheloroppgaver for studenter uteksaminert 2013:

- Smaken av Setesdal

- Hest i turistnæringen. Hestehotell.

- Hvilke utfordringer vil en møte som ny ammekuprodusent? – Og hva blir Nortura sine oppgaver?

- Verdiskaping i Lysefjorden.

Mer informasjon om studiet:

Bachelorgraden har 180 studiepoeng, og gjennomføringa av studiet for graden vil sjå slik ut:

År 1:

Handlingskompetanse - 60 stp – prisar og studietur

År 2: Studentane vel 60 studiepoeng fra modulane:

Økonomi og Leiing I - 30 stp – prisar og studietur ØK I og II

Økonomi og Leiing II - 30 stp –

Hest i næring - 30 stp – prisar og studietur

Landskap og utvikling - 30 stp – prisar og studietur

År 3:

Nyskaping med utviklingsoppgåve – 60 stp

Undervisningsopplegg:

Undervisningsperioden går frå september/oktober til mars/juni (avhengig av kva modul du tek).

Kursa er delt opp i modular på 30 studiepoeng. Kvar modul er bygt opp kring 3 dagars samlingar der studentane samlast (enten på skulen eller via studiesenteret) omtrent ein gong i månaden (6-7 samlingar).

HLB legg opp til at det blir samlingar der alle studentane skal samlast i skulen sine lokale på Særheim, Klepp.

Utover samlingane skjer arbeid og kommunikasjon via e-post, på skulen si elektroniske læringsplattform (Moodle) og eventuelt som videokonferanse.

Studietur/fagtur er inkludert i alle kursa og prisane vil difor variere litt frå kurs til kurs.

Ein kan studere anten på heil- eller deltid.

Det er stor fleksibilitet i studiet. Det er mulig å studere både heltid og deltid, og å ta enkeltemner.

Høgskulen kan godkjenne inntil 60 studiepoeng frå anna relevant utdanning. Les mer på www.hlb.no

Søknadsfrist 1.juli, med rullerende opptak fram til studiestart.

Søk via www.studiesenteret.no

Comments