Ålvundfjord maskinlag

Bønder i Ålvundfjord står bak Ålvundfjord Maskinlag DA (delt ansvar)
Styret består i 2021 av Arne Drøpping(ledar), Lars Seljebø(nestledar) og Hallvard Nes(kasserar) Krister Øvrevik har det daglege ansvar for vedlikehald.
Pr.1/1-21 har vi desse maskinene: 
Kalkvogn, 110 kr pr. tonn
Steinrive, krattknusar, maskinhengar og steinplukkar  - 250 kr pr time
Flishoggar  - 150kr pr time.
Åkerrull: 20 kr pr dekar, minimum 250kr. 
    
25% tillegg for ikkje-medlemmar.