Nikos

Nikos er namnet på Ålvundfjord søndagsskole.  Vi er medlem av Norsk søndagsskoleforbund. Aktiviteten foregår i Furulia bedehus på tysdagar kl. 17.30-19.00 og er for alle som har begynt på skolen.      Sjå meir av vårt opplegg på Internett:  Barnas.net eller Søndagsskolen
Søndgsskolen ser det som si oppgåve å hjelpe foreldre og fadrar med dåpsopplæring.
Vi har desse aktivitetane:
Truvedkjenning, bøn, song og ei forteljing frå Bibelen.
Spel, luftgevær (frå 3.klasse) bordtennis og andre aktivitetar.
Dagens poengjakt.
Mat.

Desse torsdagane er oppsett hausten 2016:

 27/10    10/11   24/11    8/12

Dei som betaler medlemspengar på 50,- kr. hjelper oss også til å få offentleg støtte.  Betal gjerne til vår konto i Sunndal Sparebank: 4035 17 84263
Kontaktperson: Arne Drøpping  tlf 99715937
Comments